Nieuws

Lees het laatste nieuws en updates van de Huurdersbelangenvereniging "Roerjemond".

Column: Jan Verhees, Voorzitter HBV

8 november 2018 Jan Verhees is sinds juni 2018 voorzitter van Huurdersbelangenvereniging 'Roer Je Mond' en stelt zich via deze column aan u voor. In 2019 zal hij 4 keer via een column het woord richten aan de huurders van Woningstichting Domus.

Oprichting HBV

'In 1995 werd de Huurdersbelangenvereniging “Roer Je Mond” opgericht met als doel het behartigen van de belangen van huurders bij Woningstichting Domus. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd en we zijn door ons ledenaantal uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartner van Woningstichting Domus tijdens overleggen over verhuurbeleid, servicekosten, beleidszaken, huurprijs, onderhoud en nieuwbouw. Deze zaken zijn allemaal zichtbaar in uw dagelijks wooncomfort.

Veel veranderingen op de agenda

Dat wil niet zeggen dat er niets te doen is! Er staan de komende jaren veel veranderingen op de agenda. Alert blijven en inspelen op de toch al constant in beweging zijnde toekomst is van belang. Energietransitie, duurzaamheid en o.a. leefbaarheid zijn zaken die continu onze aandacht vragen. Om hierop te kunnen blijven inspelen moeten wij weten wat onze leden belangrijk vinden. Het is uw stem die wij tijdens overleg willen vertegenwoordigen.

Uw stem laten horen? Graag!

Aangezien vergaderingen maar matig bezocht worden, wordt het steeds moeilijker de wensen van de huurder te horen. Ik zoek dan ook betrokken huurders, van diverse leeftijden en verschillende opleidingsniveaus. Ofwel een afspiegeling van de huurders van Woningstichting Domus. Het doel is om een daadkrachtig Dagelijks Bestuur te vormen, maar ook een klankbordgroep te vormen die wensen, suggesties, initiatieven en problematiek aan dit bestuur kenbaar maakt zodat deze die op de agenda kunnen zetten.'

Ook vrijblijvende reacties en ideeën zijn welkom via; info@hbvroerjemond.nl of bel, sms, WhatsApp op nummer 06-19 95 11 42

www.hbvroerjemond.nl

Met vriendelijke groet,
Jan Verhees
Voorzitter HBV Roer je Mond.


Gezocht: bestuursleden en voorzitter
Roer je Mond kan niet bestaan zonder leden en zeker niet zonder voorzitter. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor huurders en voor Woningstichting Domus. De voorzitter adviseert, uit naam van d… lees verder

Statuten Huurdersbelangenvereniging Roerjemond
Op 22 april 2013 zijn onze statuten gewijzigd. U kunt hier klikken voor de statuten van de huurdersbelangenvereniging.

Nieuws