Gezocht: bestuursleden en voorzitter

Roer je Mond kan niet bestaan zonder leden en zeker niet zonder voorzitter. Als voorzitter ben je het aanspreekpunt voor huurders en voor Woningstichting Domus. De voorzitter adviseert, uit naam van de huurders, Woningstichting Domus en haar Raad van Commissarissen over zaken zoals servicekosten, huurprijsbeleid of onderhoud. Tevens vindt er regelmatig overleg met andere huurdersbelangenverenigingen plaats. HBV Roer je Mond zoekt een voorzitter die, tegen een vergoeding per overleg, graag optreedt en opkomt voor zijn of haar medehuurders. Tevens ontvangt de voorzitter een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding en een eventuele onkostenvergoeding.

Ben je een huurder van Woningstichting Domus, heb je een goed teamgevoel, ben je maatschappelijk betrokken en heb je interesse in de ontwikkelingen in de volkshuisvesting? Reageer dan via de contactpagina! Voor jonge en ervaren werkzoekenden kan het HBV werk een mooie opstap zijn naar een betaalde baan omdat je in een veilige omgeving jouw werknemersvaardigheden kunt (door) ontwikkelen.

Ook als je ‘gewoon’ lid wilt worden van de huurdersbelangenvereniging kun je een reactie via de contactpagina sturen!

Gezocht: bestuursleden en voorzitter